لوگوی تجارت گستر زانا

حمل و نقل و ترانزیت

حمل کالا

یکی از مهمترین بخشهای واردات و صادرات کالا حمل و نقل آن می باشد.

گاهی پیش می آید که شرکتها و سازمانها با تمام پیش بینی های انجام شده وبررسی های صورت گرفته در پروسه خرید یا صادرات کالا تا پیش از حمل دچار هیچ مشکلی نمی شوند منتها به دلیل عدم حرفه ای بودن شرکت حمل در نحوه انجام پروسه اعم از خدمات حمل یا تنظیم اسناد موجب تاخیر در دریافت یا صدورکالا می گردند لذا انتخاب شرکت حمل بین المللی مناسب با قیمت مقرون به صرفه که دارای سابقه و تجربه کافی در این زمینه باشد امری است تخصصی .همچنین انتخاب نوع حمل اعم از هوایی ؛دریایی یا زمینی نیز با توجه به نوع کالا و مبدا یا مقصد حمل مقوله ایست اثر گذار. 

 پس ازورود کالا به داخل کشور وپس از ترخیص گمرکی مقوله حمل داخلی با توجه به قوانین و مقررات دست و پاگیر و ارگانهای دخیل در صدور مجوز حمل یکی از مهمترین مراحل ترخیص گمرکی و تحویل کالا می باشد. همچنین در مراحل صدور کالا انتخاب روش حمل داخلی :زمینی یا ریلی و همچنین نوع وسیله حمل و انتخاب شرکت حمل مناسب و نظارت وکنترل بر بارگیری محموله از اهم مراحل این پروسه از کار می باشد. فراهم بودن وسیله حمل داخلی در زمان ومکان مناسب جهت جلوگیری از تاخیر در حمل ؛ مناسب بودن وسیله حمل مورد نظر با توجه به نوع کالا؛ دقت و تجربه در امر بارگیری کالا به منظور پیشگیری از هرگونه صدمه دیدن یا از بین رفتن کالا وهمچنین نحوه مهار کردن و مراقبت در حمل تا رسیدن به مقصد باید حتما مد نظر قرار گیرد.

در این میان چگونگی و نحوه انتخاب نوع بیمه حمل وشرکت بیمه نیز قابل بررسی است. 

ترانزیت کالا 

خدمات ما در زمینه ترانزیت کالا به صورت حرفه ای و در زمینه ترانزیت خارجی و داخلی می باشد.نظارت و کنترل برعملیات شرکت ترانزیتی ؛ وسیله حمل مناسب ارسال به موقع چه در ترانزیت داخلی و چه در ترانزیت خارجی مهم و اثر گذار است

شرکت زانا با توجه به تجربیات موفقی که داشته ؛آماده است که در تمام مراحل حمل و ترانزیت کالا چه به صورت اجرایی و چه به صورت مشاوره ای با تیزبینی؛ دقت و اطمینان شما را یاری دهد .

" به ما بسپارید"