لوگوی تجارت گستر زانا

شرکت تجارت گستر زانا (كارگزار رسمي گمرك) در زمینه واردات،صادرات و ترخیص کالا ومشاوره امور مذکور برای شرکتهای تولیدی، بازرگانی،صنایع مختلف وبازرگانان محترم فعالیت می نماید.ما با تکیه برنیروی انسانی جوان وآشنا به علوم وتکنولوژی روز و در عین حال باتجربه برای برقراری ارتباط دراز مدت با مشتریان وذینفعان،صداقت واطمینان ودر نظر گرفتن منافع مشتریان را سرلوحه فعالیت خود قرارداده ایم.معتقدیم به منظور ارتباط دوسویه وفعال با مشتریان به روش برد-برد، نیاز به شیوه ای متفاوت از روشهای سنتی و متداول است که ماخود را ملزم به اجرای آن می دانیم.به روز بودن اطلاعات و ایجاد روابط موثر و کارسازبا سازمانها و ارگانهای مربوطه توام با توسعه دانش سازمانی، بخشی از اهداف ما می باشد.  

صادرات کالا 

زانا با تکیه بر تجربیات متعدد و مختلف آماده ارایه بهترین و مناسبترین خدمات به منظور صادرات کالا می باشد. تنظیم اسناد صادراتی و انتخاب بهترین مبادی گمرکی وشیوه ی حمل، بخشی از خدمات ما در این زمینه است.

 واردات کالا 

زانا ارایه دهنده خدمات واردات کالا ، از سُرس یابی و سفارش گذاری تا تحویل درب انبار می باشد. ما با کادری بسیار مجرب،نگرانی مشتریان عزیز را در امرخرید خارجی کالا یا مواد اولیه مورد نیازشان از بین می بریم . 

ترخیص کالا

ما ترخیص کالا را امری تخصصی می دانیم.لذا با تیزبینی،دقت و اطمینان با ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب در پروسه ترخیص کالا همراه با گزارشات روزانه و مستند،این مسیر را برای شما هموارمی نماییم.